top of page

Privacybeleid

1
2

Inhoudsopgave

  1. Onze identiteit en contactgegevens

  2. Doel en grondslag voor het registreren van gegevens

  3. Bewaartermijnen

  4. Uw privacyrechten

  5. Beveiliging

  6. Recht op bezwaar

Privacyverklaring Studio SOO

 

Studio SOO respecteert de privacy van haar klanten, van de bezoekers van haar website en van anderen van en over wie wij informatie ontvangen. Verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe Studio SOO omgaat met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

 

1.  Onze identiteit en contactgegevens

Verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens is met beperkte aansprakelijkheid Studio SOO, gevestigd aan de Zonnedauw 156 in Tiel. Onze contactpersoon voor privacyzaken is mevrouw J. van der Seijs, bereikbaar op telefoonnummer 06 51814241, per e-mail op info@soodesign.nl en per post op het hiervoor genoemde adres.

 

2.  Doel en grondslag voor het registreren van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

Voor het uitvoeren van de tussen u en Studio SOO gesloten koopovereenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u de producten te leveren en garantie te bieden op de verkochte producten.

 

3.  Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van het leveren van producten worden bewaard voor de duur van de garantietermijn, voor de duur van de wettelijke bewaarplicht en overigens niet langer dan vereist voor het doel waarmee ze zijn verkregen.

 

4.  Uw privacyrechten

Op basis van de wet heeft u in bepaalde gevallen het recht op:

 

Inzage in alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen;

Verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;

Verwijdering van uw persoonsgegevens of tijdelijke opschorting van de verwerking ervan;

Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonsgegevens die wij van u bewaren zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen;

Het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval u van mening mocht zijn dat de bepalingen van deze verklaring of van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet worden nageleefd.

 

5.  Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij treffen alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

6.  Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het registreren van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen vier weken onze schriftelijke beslissing.

 

Deze privacyverklaring treedt in werking op 1 november 2022. Wij behouden het recht voor deze te wijzigen.

3
4
5
6
bottom of page